Wydawca: Humana Anna Przetacznik         Redaktor naczelna: Anna Przetacznik

"Gwarek Olkuski" jest kolportowany na terenie powiatu olkuskiego w miejscowościach: Bogucin Duży, Bogucin Mały, Bolesław, Braciejówka, Bukowno, Bydlin, Chechło, Chełm, Cieślin, Dłużec, Domaniewice, Gołaczewy, Gorenice, Jangrot, Jaroszowiec, Kaliś, Klucze, Kolbark, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Krzywopłoty, Lgota, Niesułowice, Olewin, Olkusz, Osiek, Pazurek, Podchybie, Podlesie, Rabsztyn, Rodaki, Ryczówek, Sucha, Troks, Trzyciąż, Witeradów, Wolbrom, Załęże, Zarzecze, Zawada, Zimnodół, Żurada.
"Gwarek Olkuski" współpracuje z "Gwarkiem Małopolskim" bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym na obszarze miast i gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

Redakcja: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29 p. 41, 32-300 Olkusz,
tel. 510 190 038

e-mail: gwarekolkuski@wp.pl www.gwarek-olkuski.pl

Numer aktualny

Aktualny numer