Wydawca: SOLID PRESS s.c.         Redaktor naczelny: Mateusz Mucha

GWAREK OLKUSKI jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu - w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz w sklepach.

W Bukownie, Wolbromiu, Kluczach, Sławkowie, Bolesławiu, Hutkach, Chechle, Rodakach, Ryczówku, Kwaśniowie, Bydlinie, Cieślinie, Zimnodole, Osieku, Witeradowie, Żuradzie  - w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.

Redakcja: ul. K.K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz

tel. 698 805 242; tel. 608 696 097

e-mail: gwarekolkuski@wp.pl

www.gwarek-olkuski.pl

Numer aktualny

Aktualny numer